Form trình bày Box ghi chú - trích dẫn - nhấn mạnh...

A. Một vài lưu ý

1. Về độ rộng bảng bao box:

a) Trường hợp không canh lề:  đặt độ rộng bảng theo %.

b) Trường hợp canh lề (trái hoặc phải): đặt độ rộng của bảng theo pixel.

2. Về nhập nội dung:

- Copy mã nguồn sạch (mã html) của nội dung muốn trích dẫn vào đây (chỉ còn thẻ P hoặc DIV không có thuộc tính kèm theo)

B. Một số kiểu trình bày 

1. Box ghi chú không canh lề: kiểu 1

-  Độ rộng bảng: 90%

-  Tên CSS class bảng:  ufce,umat,umab

-  Tên CSS box:  ubag3,ubor1,upad2

- Xem mẫu trình bày: Click here


2. Box ghi chú không canh lề: kiểu 2

-  Độ rộng bảng: 90%

-  Tên CSS class bảng:  ufce,umat,umab

-  Tên CSS box:  ubor-lred5,upad1,ufont095,ufont-ita

- Xem mẫu trình bày: Click here

3. Box ghi chú canh lề trái: kiểu 1

-  Độ rộng bảng: đặt theo nhu cầu

-  Tên CSS class bảng:  ufl,umar,umat

-  Tên CSS box:  ubor-lred5,upad1,ufont095,ufont-ita

- Xem mẫu trình bày: Click here

4. Box ghi chú canh lề trái: kiểu 2

-  Độ rộng bảng: đặt theo nhu cầu

-  Tên CSS class bảng:  ufl,umar,umat

-  Tên CSS box:  ubag3,upad3,ufont095,ufont-ita,ubora,ubor1

- Xem mẫu trình bày: Click here

Về đầu trang

5. Box ghi chú canh lề phải: kiểu 1

-  Độ rộng bảng: đặt theo nhu cầu

-  Tên CSS class bảng:  ufr,umal,umat

-  Tên CSS box:  ubor-rred5,upad1,ufont095,ufont-ita

- Xem mẫu trình bày: Click here

6. Box ghi chú canh lề phải: kiểu 2

-  Độ rộng bảng: đặt theo nhu cầu

-  Tên CSS class bảng:  ufr,umal,umat

-  Tên CSS box:  ubag3,upad3,ufont095,ufont-ita,ubora,ubor1

- Xem mẫu trình bày: Click here

Về đầu trang

C. Các box ảnh minh họa trong nội dung tin bài

Thủ tướng muốn giám sát chặt tín dụng bất động sản

1. Box ghi chú không canh lề: kiểu 1

-  Độ rộng bảng: 90%

-  Tên CSS class bảng:  ufce,umat,umab

-  Tên CSS box:  ubag3,ubor1,upad2

 

 Nội dung trên được nhắc đến trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa được công bố. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng phải đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị cơ quan này có biện pháp giám sặt chặt khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, các dự án thu hồi vốn thời gian dài...

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng sau hơn 5 tháng năm tăng trưởng gần 6% nhưng riêng cho vay khu vực bất động sản tăng gần gấp đôi (11%). Những con số này vừa là tin vui nhưng cũng là lo ngại của không ít Bộ trưởng trong cuộc họp điều hành kinh tế vĩ mô gần đây.

 
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được Thủ tướng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bộ Công Thương ngoài chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước còn được chỉ đạo sớm tăng sức mua nội địa cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt cho nông sản.

Về đầu trang


Thủ tướng muốn giám sát chặt tín dụng bất động sản

2. Box ghi chú không canh lề: kiểu 2

-  Độ rộng bảng: 90%

-  Tên CSS class bảng:  ufce,umat,umab

-  Tên CSS box:  ubor-lred5,upad1,ufont095,ufont-ita

 

 Nội dung trên được nhắc đến trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa được công bố. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng phải đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị cơ quan này có biện pháp giám sặt chặt khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, các dự án thu hồi vốn thời gian dài...
 

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng sau hơn 5 tháng năm tăng trưởng gần 6% nhưng riêng cho vay khu vực bất động sản tăng gần gấp đôi (11%). Những con số này vừa là tin vui nhưng cũng là lo ngại của không ít Bộ trưởng trong cuộc họp điều hành kinh tế vĩ mô gần đây.
 
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được Thủ tướng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bộ Công Thương ngoài chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước còn được chỉ đạo sớm tăng sức mua nội địa cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt cho nông sản.

Về đầu trang


Thủ tướng muốn giám sát chặt tín dụng bất động sản

3. Box ghi chú canh lề trái: kiểu 1

-  Độ rộng bảng: đặt theo nhu cầu

-  Tên CSS class bảng:  ufl,umar,umat

-  Tên CSS box:  ubor-lred5,upad1,ufont095,ufont-ita

 Nội dung trên được nhắc đến trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa được công bố. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng phải đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị cơ quan này có biện pháp giám sặt chặt khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, các dự án thu hồi vốn thời gian dài...
 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng sau hơn 5 tháng năm tăng trưởng gần 6% nhưng riêng cho vay khu vực bất động sản tăng gần gấp đôi (11%). Những con số này vừa là tin vui nhưng cũng là lo ngại của không ít Bộ trưởng trong cuộc họp điều hành kinh tế vĩ mô gần đây.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được Thủ tướng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bộ Công Thương ngoài chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước còn được chỉ đạo sớm tăng sức mua nội địa cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt cho nông sản.

Về đầu trang


Thủ tướng muốn giám sát chặt tín dụng bất động sản

4. Box ghi chú canh lề trái: kiểu 2

-  Độ rộng bảng: đặt theo nhu cầu

-  Tên CSS class bảng:  ufl,umar,umat

-  Tên CSS box:  ubag3,upad3,ufont095,ufont-ita,ubora,ubor1

 Nội dung trên được nhắc đến trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa được công bố. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng phải đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị cơ quan này có biện pháp giám sặt chặt khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, các dự án thu hồi vốn thời gian dài...
 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng sau hơn 5 tháng năm tăng trưởng gần 6% nhưng riêng cho vay khu vực bất động sản tăng gần gấp đôi (11%). Những con số này vừa là tin vui nhưng cũng là lo ngại của không ít Bộ trưởng trong cuộc họp điều hành kinh tế vĩ mô gần đây.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được Thủ tướng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bộ Công Thương ngoài chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước còn được chỉ đạo sớm tăng sức mua nội địa cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt cho nông sản.

Về đầu trang


Thủ tướng muốn giám sát chặt tín dụng bất động sản

5. Box ghi chú canh lề phải: kiểu 1

-  Độ rộng bảng: đặt theo nhu cầu

-  Tên CSS class bảng:  ufr,umal,umat

-  Tên CSS box:  ubor-rred5,upad1,ufont095,ufont-ita

 Nội dung trên được nhắc đến trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa được công bố. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng phải đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị cơ quan này có biện pháp giám sặt chặt khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, các dự án thu hồi vốn thời gian dài...
 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng sau hơn 5 tháng năm tăng trưởng gần 6% nhưng riêng cho vay khu vực bất động sản tăng gần gấp đôi (11%). Những con số này vừa là tin vui nhưng cũng là lo ngại của không ít Bộ trưởng trong cuộc họp điều hành kinh tế vĩ mô gần đây.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được Thủ tướng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bộ Công Thương ngoài chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước còn được chỉ đạo sớm tăng sức mua nội địa cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt cho nông sản.

Về đầu trang


Thủ tướng muốn giám sát chặt tín dụng bất động sản

6. Box ghi chú canh lề phải: kiểu 2

-  Độ rộng bảng: đặt theo nhu cầu

-  Tên CSS class bảng:  ufr,umal,umat

-  Tên CSS box:  ubag3,upad3,ufont095,ufont-ita,ubora,ubor1

 Nội dung trên được nhắc đến trong Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa được công bố. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng trưởng cho vay nhưng phải đảm bảo cơ cấu tín dụng phù hợp. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đề nghị cơ quan này có biện pháp giám sặt chặt khi cho vay các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như bất động sản, các dự án thu hồi vốn thời gian dài...
 

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tín dụng sau hơn 5 tháng năm tăng trưởng gần 6% nhưng riêng cho vay khu vực bất động sản tăng gần gấp đôi (11%). Những con số này vừa là tin vui nhưng cũng là lo ngại của không ít Bộ trưởng trong cuộc họp điều hành kinh tế vĩ mô gần đây.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vốn đổ vào địa ốc năm nay chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ 2014 chứ không quá đột biến. Cụ thể, tỷ trọng vốn vay lĩnh vực bất động sản 5 tháng đầu năm 2015 là 8,3% tổng dư nợ trong khi cùng ỳ 2014 là 7,96%. Bản thân Thống đốc Nguyễn Văn Bình trong cuộc họp liên Bộ cũng tự tin khẳng định sẽ không gây ra bong bóng bất động sản giống các năm trước bởi dòng vốn đổ trực tiếp vào phân khúc nhà ở trực tiếp, không qua trung gian.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được Thủ tướng chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Bộ Công Thương ngoài chú trọng nâng sản lượng dầu thô khai thác trong nước còn được chỉ đạo sớm tăng sức mua nội địa cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt cho nông sản.

Về đầu trang